Sambutan Rektor Universitas Jambi

Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Rektor bersama sivitas akademika Universitas Jambi dengan ini mengucapkan selamat datang ke Kampus Pinang Masak Universitas Jambi. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah memilih Universitas Jambi sebagai tempat institusi ilmiah yang anda percayai untuk dapat mengembangkan diri dan menimba ilmu pengetahuan demi masa depan anda dalam rangka mengabdikan diri kepada Bangsa dan Negara.

Pilihan anda kepada Universitas Jambi merupakan suatu pilihan yang tepat karena Universitas Jambi adalah Universitas Nasional yang berlokasi di Jambi yang tentunya dari segi keilmuan pada masing-masing program studi dengan kurikulum yang ditawarkan secara nasional sudah setara dan sama dengan Universitas lain yang ada di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga pengajar yang menduduki jabatan fungsional bergelar Doktor sebanyak 91 orang baik dalam maupun  luar negeri , Guru besar berjumlah 24 orang dan tenaga pengajar yang bergelar Magister hampir mencapai 70% dari total dosen yang ada. Semuanya tersebar di berbagai program studi.

Pada program studi dengan kurikulum berbasis kompetensi tersebut telah dirancang agar mahasiswa dapat beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan serta juga memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu yang akan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai.

Selain daripada itu pada kurikulum ini juga terdapat bahan kajian yang membentuk sikap dan prilaku yang diperlukan seseorang mahasiswa yang dapat memahami kaedah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Keseluruhan program kurikulum diatas dimaksudkan agar saudara-saudari menjadi seorang individu yang senantiasa siap menghadapi tantangan dan persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Universitas Jambi senantiasa berusaha menyediakan kemudahan untuk kepentingan saudara-saudari melalui keahlian pada Dosen serta bakat dan potensi yang saudara-saudari miliki.

Demikian yang dapat saya sampaikan dan kepada saudara-saudari mahasiswa selamat mengikuti perkuliahan semoga sukses sampai tujuan.

Rektor,

Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com